പടവലം

Snake Gourd

ശാസ്ത്രനാമം  :ട്രൈക്കോസന്തെസ് കുകുമെരിന

വര്‍ഗം       : വെള്ളരി

സ്വദേശം      : ഇന്ത്യ

പടവലം ഇനങ്ങള്‍

 • കൌമുദി (ശരാശരി ഒരു മീറ്റര്‍ വലിപ്പമുള്ള വെളുത്ത കായ്കള്‍)
 • ബേബി (വെളുത്തതും ഒരടി നീളവും)
 • മെയ് ജൂണ്‍ സെപ്തംബര്‍ ഡിസംബര്‍  മാസങ്ങള്‍ ഏറ്റവുമനുയോജ്യം

നടീല്‍ രീതിയും വളപ്രയോഗവും   

pLANTING

50cm വ്യാസവും , (2 അടി) 50cm താഴ്ചയുമുള്ള കുഴികളെടുത്ത്

 • 5kg ചാണകപൊടി
 • 100gm കുമ്മായം
 • 100gm പരലുപ്പ്
 • 100gm എല്ലുപൊടി
 • 100gm വേപ്പിന്‍പിണ്ണാക്ക്

    എന്നിവ ഇട്ടു തടം ശരിയാക്കിയതിനു  ശേഷം വിത്തുകള്‍ നടാവുന്നതാണ് .ഒരു തടത്തില്‍ 2-3 എണ്ണം വീതം നടാവുന്നതാണ്. തടങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം 2 മീറ്ററും എന്നാ ക്രമത്തില്‍ നട്ടാല്‍ 1cent ലേക്ക് 25gm-30gm വിത്തുകള്‍ വരെ വേണം.വിത്തുകള്‍ നട്ട് 4 ഇലകള്‍ വരുമ്പോള്‍ രണ്ടാം വളപ്രയോഗം നടത്തണം.

 • 100gm കടല പിണ്ണാക്ക്
 • 100gm വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക്
 • 250gm കോഴിവളം
 • 1kg ചാരം

എന്നിവ നന്നായി ചേര്‍ത്ത് ഇളക്കുക. ഈ സമയങ്ങളില്‍ പടരാന്‍ പാകത്തിന് പന്തല്‍ ശരിയാക്കുക. രണ്ടാം വളമിട്ടു 10 ദിവസത്തിനു ശേഷം മൂന്നാം വളപ്രയോഗം നടത്തുക. മേല്പറഞ്ഞ അളവില്‍ തന്നെ മൂന്നാം വളപ്രയോഗം നടത്തുക.മൂന്നാം വളപ്രയോഗത്തിന് 20 ദിവസത്തിന് ശേഷം മേല്പറഞ്ഞ അളവില്‍ നാലാം വളപ്രയോഗം നടത്തുക.EM solution നേര്‍പ്പിച്ചതോ/ഗോമൂത്രം-EM solution 1 ലിറ്റര്‍/തടത്തില്‍ എന്നാ ക്രമത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുക.അഞ്ചാം വളപ്രയോഗം 15 ദിവസത്തിനു ശേഷം മേല്പറഞ്ഞ അളവില്‍ ചേര്‍ക്കുക. EM solution litr കൂടി ചേര്‍ക്കുക.പിന്നീടുള്ള വളപ്രയോഗങ്ങള്‍  15 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു കായ്ഫലം തീരുന്നവരെ നല്‍കുക.ഒരു തടത്തില്‍ ശരാശരി 30kg വിളവു വരെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

 

ചില പൊടിക്കൈകള്‍/നാട്ടറിവുകള്‍

 • ചാണകത്തെളി  തളിച്ചാല്‍ പടവലത്തിലും പാവലിലും പ്രാണിശല്യം കുറയും.
 • പാവല്‍ ,പടവലം,ചുരയ്ക്ക, പീച്ചില്‍ എന്നിവയുടെ  പൂ കൊഴിച്ചില്‍ തടയാന്‍ 25 ഗ്രാം. കായം പോടിച്ചു ഒരു ലിറ്റര്‍  വെള്ളത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത് തളിക്കണം.
Malayalam
-->