കുരുമുളക്

Pepper

കരുമുളകിന്‍റെ പുതിയ ഇനങ്ങൾ

പേര്

വിളവ്‌ ഉണങ്ങിയ കുരുമുളക് കി.ഗ്രാം./ഹെ.

പന്നിയൂര്‍ 1

1240

പന്നിയൂര്‍ 2

2600

പന്നിയൂര്‍ 3

2000

പന്നിയൂര്‍ 4

1300

പന്നിയൂര്‍ 5

2400

പന്നിയൂര്‍ 6

2100

പന്നിയൂര്‍ 7

1400

ശ്രീകര

2352

ശുഭകര

2677

പഞ്ചമി

2828

പൌര്‍ണ്ണമി

2333

പാലോട് 2

2475

IISR ശക്തി

2253

IISR തെവം

2148

IISR മലബാര്‍ എക്സെല്‍

1440

IISR ഗിരിമുണ്ട

2880

ചില പൊടിക്കൈകള്‍/നാട്ടറിവുകള്‍

  • കുരുമുളകിന്‍റെ  കടയ്ക്കല്‍ നിന്ന് രണ്ടരയടി വരെ ഉയരമുള്ള കമ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള തലകളാണ് നടാന്‍ നല്ലത്.
  • കുരുമുളകിന്‍റെ വാട്ടത്തിനു തടം ഒന്നിന് 250 ഗ്രാം. കുമ്മായം ഇടുക, ആണ്ടില്‍ രണ്ടു തവണ.
  • താങ്ങുമരങ്ങള്‍ കോതി നിര്‍ത്തിയാല്‍  കുരുമുളകില്‍ കൂടുതല്‍  തിരികള്‍ ഉണ്ടാവും.
  • കാപ്പിത്തോണ്ടും ചാണകവും കൂട്ടിയിട്ടു കുരുമുളക്  ചെടികളുടെ ചുവട്ടില്‍  ഇട്ടാല്‍ ദ്രുതവാട്ടം കുറയും.
  • കൊടിത്തല നട്ട് ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം അരയടി പൊക്കത്തില്‍ മുറിച്ചു  മാറ്റിയാല്‍ വളര്‍ച്ച കൂടും.
  • കുഞ്ഞു കല്ലുകള്‍(ഉറുമ്പ് കല്ലുകള്‍ ) കുരുമുളകിന്‍  ചുവട്ടില്‍  അടുക്കിയാല്‍ വാട്ടം വരില്ല.
  • കുരുമുളക് വള്ളിയില്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ പലതവണ മുളക്  ഉണ്ടാകണമെങ്കില്‍ കൂടെ കൂടെ നനച്ചു കൊടുത്താല്‍ മതി.
  • ചുണ്ണാമ്പും തുരിശും കൂടി കലക്കി ഒഴിച്ചാല്‍ കുരുമുളക് കോടിയുടെ തണ്ട് രോഗം  മാറും.
  • കുരുമുളക് ഒരു ദിവസം വെയില്‍ കൊള്ളിച്ച ശേഷം മെതിക്കുക. വേഗം ഉതിര്‍ന്നു കിട്ടും.
  • കുരുമുളക് മണികള്‍ തിളച്ച വെള്ളത്തില്‍ ഒരു മിനിറ്റ് മുക്കിയെടുത്താല്‍ തിളക്കം കിട്ടും.
Malayalam
-->