കാബേജ്

Cabbage

ശാസ്ത്രനാമം    :ബ്രസിക്ക ഒളിറേസിയ വെറൈറ്റി കാപിറ്റേറ്റ

വര്‍ഗ്ഗം         : ബ്രാസിക്കേസി

സ്വദേശം        : പോര്‍ച്ചുഗീസ്

നടീല്‍ രീതിയും വളപ്രയോഗവും

ഓഗസ്റ്റ്‌-നവംബര്‍ മാസത്തിലാണ് കാബേജ് കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത്.  1 cent കൃഷി ചെയ്യാന്‍ 3-5gm വിത്തുകള്‍ വേണ്ടിവരും.3-5 ആഴ്ച്ച പ്രായമായ വിത്തുകള്‍ പറിച്ചു നടണം.50cm താഴ്ച്ച ഉള്ള കുഴികളെടുത്ത് 3kg ചാണകം 1kg ആട്ടിന്‍ കാഷ്ടം 100gm എല്ലുപൊടി എന്നിവ മണ്ണില്‍ നന്നായി കലര്‍ത്തി നടുക.നന്നായി നനച്ച്ചുകൊടുക്കുക.ഒന്നാം വളം നല്‍കി 10 ദിവസത്തിനു ശേഷം തടമൊന്നിന്

  • 100gm കടല പിണ്ണാക്ക്
  • 100gm വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക്
  • 2kg ചാരം

എന്നിവ കൂട്ടി കലര്‍ത്തുക.എല്ലാ 10 ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ മേല്പറഞ്ഞ വളങ്ങള്‍ നല്‍കുക.ചെടികള്‍ പൂത്ത്തുടങ്ങുമ്പോള്‍ 20-30 ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം വിളവെടുക്കാന്‍ സാധിക്കും.1kg മുതല്‍ 2kg വരെ വിളവ് ലഭിക്കും.

Malayalam
-->