വഴുതന (കത്തിരി)

 

ശാസ്ത്രനാമം   :

വര്‍ഗ്ഗം        : വഴുതന

സ്വദേശം       : ഇന്ത്യ

വഴുതന (കത്തിരി) ഇനങ്ങള്‍

ശ്വേത (വെളുത്തത്, ഇടത്തരം നീളം)
ഹരിത (ഇളം പച്ച, നീളമുള്ളത്)
നീലിമ, സൂര്യ (വയലറ്റ് നിറം, ഉരുണ്ടത്)
രണ്ടു വര്‍ഷം വരെ വിളവെടുക്കാം. മെയ്, ജൂണ്‍ മാസമാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. ഹരിത നടുമ്പോള്‍ ചെടികള്‍ തമ്മിലുള്ള അളവ് കൂടിയാല്‍ പൂവിടുന്നതിന്റെയും കായ് പിടിക്കുന്നതിന്റെയും അളവ് കൂട്ടാം

നടീല്‍ രീതിയും വളപ്രയോഗവും

Planting

കൃഷി സ്ഥലം നന്നായി കിളച്ച് 70cm അകലത്തില്‍ നടുക.

  • 5kg ചാണകം
  • 100gm എല്ലുപൊടി
  • 1kg ആട്ടിന്‍ കാഷ്ടം

എന്നിവ കൂട്ടി കലര്‍ത്തുക.പാകി കിളിര്‍ന്ന 30 ദിവസം പ്രായമായ വിത്തുകള്‍ പറിച്ച്നടാവുന്നതാണ്.പറിച്ച് നടുമ്പോള്‍ വേരുകള്‍ പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം.നട്ട് 15 ദിവസത്തിനു ശേഷം രണ്ടാം വളപ്രയോഗം.

  • 100gm കടല പിണ്ണാക്ക്
  • 100gm വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക്
  • 2kg ചാരം
  • ½ kg ചാണകം
  • 500gm  കുതിര്‍ത്ത  ആട്ടിന്‍ കാഷ്ടം

എന്നിവ ചേര്‍ക്കുക.മൂന്നാം വളപ്രയോഗവും 15 ദിവസത്തിനു ശേഷം നാലാം വളപ്രയോഗവും തുടര്‍ന്നങ്ങോട്ട് 30 ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ മേല്പറഞ്ഞ വളങ്ങള്‍ നല്കുക.വേനല്‍ കാലത്ത് ജലസേചനവും കളകള്‍ പറിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്യുക.

കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും പ്രതിവിധികളും

Insects

തണ്ട് തുരപ്പന്‍ പുഴു,കായ്തുരപ്പന്‍ പുഴു,കുമിള്‍ ബാധ,ബാക്ടിരിയ വാട്ടം.

5% വീര്യമുള്ള വേപ്പിന്‍ കുരുസത്ത് തളിക്കുന്നത് ഇതില്‍ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും.വിത്ത് വിതച്ച് രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം തുടങ്ങും.5 ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ മൂപ്പെത്തിയ കായ്കള്‍ വിളവെടുക്കാം. 2 വര്‍ഷം വരെ വിളവെടുക്കാം .ചെടി ഒന്നില്‍ നിന്ന് 4kg വരെ വിളവു ലഭിക്കും

Malayalam
-->