പാവല്‍ (കൈപ്പ)

 

പാവല്‍ (കൈപ്പ)

ശാസ്ത്ര നാമം : മൊമോര്‍ഡിക്ക ചാരല്‍ഷ്യം

ജന്മദേശം     : ഇന്ത്യ

പാവല്‍ (കൈപ്പ) ഇനങ്ങള്‍

പ്രീതി (വെളുത്തതോ ഇളംപച്ചയോ നിറം)
പ്രിയ (പച്ച, നീണ്ടത്, മുള്ളുകളുള്ളത്)
പ്രിയങ്ക ( വെളുത്തത്, വലിപ്പമുള്ളത്)

വേനല്‍ക്കാല കൃഷി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആദ്യത്തെ 3, 4 വിളവെടുപ്പിന് പ്രീതിയുടെ വലിപ്പം കുറവാണെങ്കിലും പിന്നീട് നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടാകും. ജനുവരി, സെപ്തംബര്‍, ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളാണ് കൃഷിക്കനുയോജ്യം.

പ്രമേഹത്തെ ശമിപ്പിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള കരാന്റ്റി൯ എന്നാ രാസവസ്തു ഉള്ളതിനാല്‍ പാവക്ക പ്രമേഹ രോഗികള്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ്.

വിത്തു ശേഖരണം

പഴുത്ത  കായ്കളില്‍ നിന്നുള്ള വിത്തുള്ള കഴുകിയെടുക്കുക. വെള്ളത്തില്‍ പൊന്തി കിടക്കുന്ന വിത്തുകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. ബാക്കിയുള്ളവ ചാരം പുരട്ടി തണലത്തും, പിന്നീടു ഇളം ചൂടില്‍ വെയിലത്തും വെയ്ക്കണം. വിത്തുകളെടുത്ത് 30 ദിവസം കഴിയുമ്പോള്‍ നടാം. വിത്തുകള്‍ 6-8 മണിക്കൂര്‍ വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പെട്ടന്ന് മുള വരും

നടീല്‍ രീതിയും വളപ്രയോഗവും   

pLANTING

50cm വ്യാസവും , (2 അടി) 50cm താഴ്ചയുമുള്ള കുഴികളെടുത്ത്

  • 5kg ചാണകപൊടി
  • 100gm കുമ്മായം
  • 100gm പരലുപ്പ്
  • 100gm എല്ലുപൊടി
  • 100gm വേപ്പിന്‍പിണ്ണാക്ക്

    എന്നിവ ഇട്ടു തടം ശരിയാക്കിയതിനു  ശേഷം വിത്തുകള്‍ നടാവുന്നതാണ് .ഒരു തടത്തില്‍ 2-3 എണ്ണം വീതം നടാവുന്നതാണ്. തടങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം 2 മീറ്ററും എന്നാ ക്രമത്തില്‍ നട്ടാല്‍ 1cent ലേക്ക് 25gm-30gm വിത്തുകള്‍ വരെ വേണം.വിത്തുകള്‍ നട്ട് 4 ഇലകള്‍ വരുമ്പോള്‍ രണ്ടാം വളപ്രയോഗം നടത്തണം.

  • 100gm കടല പിണ്ണാക്ക്
  • 100gm വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക്
  • 250gm കോഴിവളം
  • 1kg ചാരം

എന്നിവ നന്നായി ചേര്‍ത്ത് ഇളക്കുക. ഈ സമയങ്ങളില്‍ പടരാന്‍ പാകത്തിന് പന്തല്‍ ശരിയാക്കുക. രണ്ടാം വളമിട്ടു 10 ദിവസത്തിനു ശേഷം മൂന്നാം വളപ്രയോഗം നടത്തുക. മേല്പറഞ്ഞ അളവില്‍ തന്നെ മൂന്നാം വളപ്രയോഗം നടത്തുക.മൂന്നാം വളപ്രയോഗത്തിന് 20 ദിവസത്തിന് ശേഷം മേല്പറഞ്ഞ അളവില്‍ നാലാം വളപ്രയോഗം നടത്തുക.EM solution നേര്‍പ്പിച്ചതോ/ഗോമൂത്രം-EM solution 1 ലിറ്റര്‍/തടത്തില്‍ എന്നാ ക്രമത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുക.അഞ്ചാം വളപ്രയോഗം 15 ദിവസത്തിനു ശേഷം മേല്പറഞ്ഞ അളവില്‍ ചേര്‍ക്കുക. EM solution litr കൂടി ചേര്‍ക്കുക.പിന്നീടുള്ള വളപ്രയോഗങ്ങള്‍  15 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു കായ്ഫലം തീരുന്നവരെ നല്‍കുക.ഒരു തടത്തില്‍ ശരാശരി 30kg വിളവു വരെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും പ്രതിവിധികളും

iNSECTS

 

Malayalam
-->