കുമ്പളം

Kumbalam

 

ശാസ്ത്രനാമം  :  ബെനിന്കാസ ഹിസ്പിഡ

വര്‍ഗം       : വെള്ളരി

സ്വദേശം      : തെക്ക്-കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യ

കുമ്പളം ഇനങ്ങള്‍

കെ.എ.യു ലോക്കല്‍ (എളവന് പച്ച നിറം, മൂക്കുമ്പോള്‍ ചാരനിറം. നീണ്ടുരുണ്ടത്)
ഇന്ദു (ഇടത്തരം വലിപ്പം, ഉരുളന്‍ കായ്കള്‍)
ജൂണ്‍, ആഗസ്‌റ്, സെപ്തംബര്‍ മാസങ്ങള്‍ ഏറ്റവുമനുയോജ്യം

Malayalam
-->